Våra samarbeten

Här kan du läsa om de företag och organisationer som valt att stötta unga tjejer som har det svårt. Tillsammans med oss skapar dessa företag och organisationer verklig skillnad för våra tjejer. Ett stort tack till alla som stöttar oss!

Företagssamarbeten

KICKS
Tjejzonens samarbetar med KICKS i projektet S.H.A.R.E i syfte att lyfta frågan om psykisk ohälsa och bryta tabut så fler vågar prata om det. I samarbetet ingår även mentorledd praktik där tjejer mellan 18-27 år får möjlighet att praktisera i en KICKS-butik med stöd av en mentor utbildad av Tjejzonen. Nya praktikperioder startar varje termin på olika platser runt om i landet. Läs mer om S.H.A.R.E

Euroclear

Indy Beauty

Läs mer om vårt samarbete

Samarbetspartners

Yogobe
Tillsammans med det digitala yogaföretaget Yogobe ger vi redskap och sprider hållbar hälsa till den grupp där den psykiska ohälsan ökar mest – unga tjejer. Yogobes digitala verktyg underlättar regelbunden träning, yoga, meditation och vill bidra till ökat välmående – för både individ och samhälle. Genom att tillsammans erbjuda både psykiskt och fysiskt stöd kan vi främja tjejers hälsa och välbefinnande. Läs mer om vårt samarbete

Arts & Hearts

Arts & Hearts är föreningen som genom scenkonst samlar in medel och ökar medvetenheten kring olika välgörenhetsorganisationers arbete. Tjejzonen fick äran att bli stöttad av Arts & Hearts genom en föreställning om psykisk ohälsa som hade premiär hösten 2017. De medel som samlades in genom föreställningarna donerades till oss. Stort tack för ert engagemang och stöttning!

Mynewsdesk
Med Mynewsdesk kan vi skicka ut pressmeddelanden och nå journalister och andra intressenter på ett enkelt sätt. Tack för att vi får använda ert verktyg som underlättar för oss att nå ut till fler!

Hotel Birger Jarl Stockholm
Tack till Hotel Birger Jarl Stockholm som lånar ut sina fina lokaler till oss för bland annat volontärutbildningar.

Rotary
Tack till Rotary som sprider kunskap om Tjejzonen i sitt nätverk och gör oss till en mer känd organisation.

Salesforce
Stort tack till Salesforce som kostnadsfritt ger oss tillgång till deras CRM-system i världsklass. Nu kan vi arbeta mer effektivt och säkert med våra register och volontärkontakter.

XL Office Team
Tack till XL Office Team som sponsrat oss med kontorsmaskiner på kansliet.