Organisation

Tjejzonen är en ideell förening med totalt 300 medlemmar, varav cirka 250 är volontärer. Styrelsen väljs av årsmötet och är förutom årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Tjejzonen är medlem i Unizon, en organisation som samlar tjej- och kvinnojourer, samt KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor).

Vi är även representanter i referensgrupperna för Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri, Sveriges kommuner och landstings referensgrupp för suicidprevention samt KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar). Sedan 2015 är vi dessutom en så kallad spjutspetsjour inom våldsförebyggande arbete, det betyder att vi tillsammans med sex andra kvinno- och tjejjourer arbetar fördjupat med frågor om våld och våldsprevention. Samverkansgruppen för spjutspetsjourer arrangeras av Unizon.

Läs mer om Tjejzonen i stadgarna – antagna vid årsmötet 20 april 2016

Ledning och styrning

Tjejzonen har i dagsläget 14 anställda och en extern, ideellt arbetande styrelse på fem personer. Tjejzonen är ansluten till kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen KFO.

Kansliet leds och administreras av generalsekreteraren med hjälp av operativ chef, ekonomichef, kommunikatörer och en administratör. Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för all verksamhet och personal på kansliet, detta innebär bland annat ansvar för den operativa dagliga driften av kansliet och för strategiska utvecklingsfrågor. Lön för generalsekreteraren är 50 000 kronor för 100 procents tjänst och beslutas av Tjejzonens styrelse. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Tjejzonens ledningsgrupp består av generalsekreterare, operativ chef för stödverksamheten och ekonomichef.

Anna Garvander är generalsekreterare på Tjejzonen och lång erfarenhet från ideell sektor. I nära 20 år har hon arbetat inom internationellt utvecklingsbistånd, bland annat på barnrättsorganisationen Plan International och som chef för humanitärt bistånd inom Svenska kyrkans internationella arbete, med särskilt fokus på psykosocial hälsa och välbefinnande.

Maria Munkesjö är operativ chef på Tjejzonen och har verkat inom ideell sektor sedan början av 2000-talet. Maria har arbetat på Tjejzonen sedan 2006 med utvecklingsprojekt inom stödverksamheten och med utbildning, påverkansarbete och handledning, samt varit tillförordnad verksamhetschef 2016-2018. Maria är utbildad musikterapeut och handledare. (Tjänstledig).

Silvia Rexinger är vikarierande operativ chef för stödverksamheten.

Sandra Oldenvi är ekonomichef på Tjejzonen. Sandra började som volontär på Tjejzonen 1999 och var då aktiv i stödverksamheten. År 2003 blev hon invald som kassör i Tjejzonens styrelse och har varit ansvarig för föreningens ekonomi sedan dess. Sandra har även arbetat som projektledare på Tjejzonen och under 2016-2018 hade hon ledningsansvaret för Tjejzonen tillsammans med Maria Munkesjö.

Om styrelsen

Tjejzonens styrelse arbetar ideellt och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter och väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten.

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande. Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.

Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller om revisorn så begär. Styrelsemötena hålls i Stockholm.

Styrelsemedlemmar

Vill du kontakta styrelsen? Det gör du genom att mejla styrelseordförande Thintin Strandman, thintin.strandman@tjejzonen.se

Thintin Strandman – ordförande
Thintin startade Tjejzonen 1998 i sin lägenhet på Kungsholmen. Hon har arbetat som verksamhetschef på Tjejzonen mellan 1998-2004 och därefter på flera olika poster inom verksamheten. Thintin har även jobbat som utbildningsproducent på Riksutställningar, projektledare på Frisk och Fri – riksorganisationen mot ätstörningar, National Director på Youth for Understanding och som generalsekreterare på Grön Ungdom. Nu är hon initiativtagare och verksamhetsledare för Re:Innovation, ett arbetsintegrerande socialt företag i Täby som fokuserar på arbetsträning, remake, hantverk och försäljning. På fritiden umgås hon med familjen, träffar vänner, skulpterar i lera och promenerar med hunden Milou.

Caroline Snellman – vice ordförande
Caroline har varit engagerad i Tjejzonen i ett decennium, först som Storasyster och därefter i styrelsen sedan 2008. Hon är advokat och arbetar på den nordiska advokatbyrån Hannes Snellman. Caroline har tidigare varit verksam i USA. Hon arbetar med affärsjuridik med fokus på avtal inom offentlig sektor, regelefterlevnad (antikorruption) och tvistelösning (skiljeförfaranden). På fritiden umgås hon med familj och vänner och intresserar sig för rymden, ledarskapsfrågor och allt annat som hon tycker sig veta alldeles för lite om. Det kan vara svårt att finna ”sin plats” i tillvaron, men minskad känsla av sammanhang och mening är något som Caroline tror kan motverkas om fler medmänniskor lyssnar och ser varandra. I det enkla ligger ofta det stora och mycket kraft. Det får inte vara alldeles för knepigt att leva.

Ulrika Strömqvist – ledamot
Ulrika är kommunikationskonsult sedan tio år tillbaka i egna företaget Think of US AB. Hon jobbar också som fotokonstnär – att i bild också berätta historier om människor, naturen och livet – under varumärket Pics by TOU. Hon har en akademisk bakgrund som samhällsvetare vid Linnéuniversitet, studerat journalistik vid Bentley College i Boston, tagit en master som marknadsförare vid Stockholms universitet (DIHR) och är retoriker från Södertörns högskola. Professionellt har Ulrika en gedigen bakgrund också som anställd kommunikatör och ledare inom både offentlig och privat sektor. Såväl inom IT- och telekombranschen som inom forskning.
Hon ser sig gärna som en människorättsaktivist för allas lika värde, inte minst tjejers! Och drivs av att göra skillnad för det goda, för människan och livet, med mycket humor och skratt under resans gång.

Carina Sunding – ledamot 
Carina Sunding är VD och grundare av 4good, Sveriges största kvinnliga nätverk. Hon är en av programledarna för Sunshinepodden och driver kvinnliga affärsnätverket 4good Business Network för att skapa mer möjligheter, sammanhang och affärer för kvinnor i jobblivet. Carina är diplomerad coach och brinner för att inspirera människor att vara i sin fulla kraft. Hon har tidigare erfarenhet från styrelsearbete efter åtta år som styrelseledamot i Eckerökoncernen. Som medlem i Tjejzonens styrelse ser Carina fram emot att bidra till att Sveriges unga tjejer ska prioriteras, må bra och känna sig kraftfulla, utan att de själva eller någon annan håller dem tillbaka. I somras förvånande hon sig själv genom att lyckas bestiga Kilimanjaro, trots både mycket rädsla och höjdsjuka. I vanliga fall gillar hon att träna, umgås och laga mat – helst till sin storfamilj med både egna och bonusbarn!

Anna Jepson – kassör
Anna arbetar som finansdirektör på fastighetsbolaget Exerton. Hon har tidigare innehaft roller som ekonomichef och controllerchef inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat på Skanska. Anna har även en bakgrund som bandyspelare på elitnivå och har på meritlistan totalt 16 SM- och VM-guld, varav ett VM-guld som förbundskapten för svenska damlandslaget. Numer består Annas engagemang inom bandyn av deltagande i ett nätverk som verkar för att utveckla och stärka flick- och dambandyn. Under sina år inom idrottens föreningsliv har Anna sett vilken enorm kraft det finns i att människor engagerar sig ideellt kring någonting de brinner för. Att få vara med och bidra inom en organisation som arbetar för ett mycket viktigt ändamål är främsta anledningen till att Anna under 2016 valde att engagera sig i Tjejzonen.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tjejzonens valberedning består av Åsa Severgårdh och Mathilda Elfvendahl. Kontakta valberedningen på valbered@tjejzonen.se

Protokoll från årsmöten

Här kan du läsa protokollen från de senaste årsmötena.

Protokoll årsmöte 7 maj 2019
Protokoll årsmöte 26 april 2018
Protokoll årsmöte 26 april 2017
Protokoll årsmöte 20 april 2016
Protokoll årsmöte 14 april 2015
Protokoll årsmöte 7 april 2014

Styrdokument

Här kan du läsa de policys, planer och mål som anger hur vi ska arbeta på Tjejzonen.

Uppförandekod
Placering av föreningens kapital
Hur vi motverkar oegentligheter
Insamlingsarbete och ändamålsbestämda gåvor