Kvalitet och effekt

För oss är det viktigt att hålla god kvalitet och transparens i vår verksamhet. Kvalitet innebär att vi, genom smart fördelning av de resurser vi har, kan säkerställa att stödet till tjejerna får bästa möjliga effekt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå det.

Vilken effekt uppnår vi?

Varje år tar Tjejzonen fram en rapport för att visa givare och andra intressenter vilken nytta Tjejzonen gör för tjejerna. Som medlem i branschorganisationen FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) är effektrapporten ett krav för att uppfylla FRII:s kvalitetskod.

Några exempel på den nytta vi åstadkommit under 2017:

• 98 procent av Lillasystrarna känner sig lyssnade på av sin Storasyster
• 96 procent av Lillasystrarna känner sig trygga i kontakten med Tjejzonen
• 50 procent av Lillasystrarna har upplevt att relationen med sin Storasyster har varit mycket viktig.
• 70 procent av Lillasystrarna har agerat för att förändra sin situation under tiden de haft en Storasyster, till exempel söka professionell hjälp.

Läs hela effektrapporten för 2017

Svensk insamlingskontroll

Vi kontrolleras dessutom av Svensk insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav kring bland annat etik och ekonomi. Läs mer om Svensk insamlingskontroll och regler på deras hemsida

Gröna listan – Givarguiden

Vi är granskade och godkända av Givarguiden som är ett oberoende granskningsverktyg för givare. Vi finns med i Givarguidens Gröna listan för att vi uppfyller krav på bland annat demokratisk struktur i föreningen, ekonomiska redovisningar och transparens gentemot givare.