Ekonomi

Här kan du läsa mer om Tjejzonens ekonomi och vilka våra bidragsgivare är.

Årsredovisningar

Årsredovisningarna visar Tjejzonens ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder. Vill du se årsredovisningar från tidigare år, kontakta info@tjejzonen.se

Årsberättelse 2018
Årsberättelse 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Våra bidragsgivare

Tjejzonen är en ideell förening och får intäkter i form av gåvor, bidrag och medlemsavgifter. Våra bidragsgivare är både offentliga och privata.

Offentliga bidragsgivare

– Folkhälsomyndigheten

– Jämställdhetsmyndigheten

– Socialstyrelsen
– Stockholms läns landsting

– Stockholms stad

Stiftelser och fonder

– Ann-Sofie Mattssons familjestiftelse
– Gålöstiftelsen

– Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
– Solstickan

– Wilhelm och Martina Lundgrens Stiftelser
– World Childhood Foundation

Företag

– Euroclear

– Indy Beauty
– Kicks

Stort tack för ert stöd!