• Utbildning

    Jobbar du med unga och vill öka dina kunskaper i hur de vill bli bemötta? Tjejzonen erbjuder skräddarsydda utbildningar till dig som i ditt dagliga arbete möter eller arbetar med unga med olika typer av psykisk ohälsa.

  • Forskning och rapporter

    Här hittar du forskningsstudier, rapporter och andra skrifter om Tjejzonens verksamhet och tjejers psykiska hälsa.