Utbildning för volontärer

Innan du startar ditt uppdrag som Storasyster på Tjejzonen får du gå vår volontärutbildning. Den har utvecklats för att på bästa sätt förbereda dig för ditt uppdrag. Utbildningen består av två delar – en grundutbildning och en uppdragsutbildning – som hålls av socionomer, psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare med lång erfarenhet av att arbeta med stöd till unga. Volontärutbildningen är obligatorisk och är grunden för alla som vill engagera sig och bidra till vårt viktiga arbete.

Vi erbjuder även fortbildningar cirka fyra gånger per år inom olika ämnen som berör tjejers psykiska hälsa.

Grundutbildning

Den första delen av volontärutbildningen är densamma för alla blivande Storasystrar, oavsett uppdrag. Den hålls under en helg (lördag och söndag utan övernattning) på Tollare Folkhögskola i Stockholm. Om resurser finns kan vi även erbjuda en del av utbildningarna över nätet för dig som inte bor i Stockholmsområdet.

Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om ungdomspsykologi, samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt där praktiska övningar varvas med diskussion. Den ger dig en gemensam grund och ett förhållningssätt som genomsyrar hela Tjejzonen.

Datum för grundutbildning

Uppdragsutbildning

Efter grundutbildningen deltar du i en uppdragsutbildning på Tjejzonens kansli i Örnsberg. Den hålls vanligtvis en vardagskväll och brukar ta cirka 3-4 timmar. Uppdragsutbildningen hålls av din blivande samordnare. Det är samordnarna som har ansvar för dig under ditt uppdrag och de är väl insatta i vad du kommer att möta när du sätter igång.

Uppdragsutbildningen är en specifik utbildning för det uppdrag du som Storasyster väljer att arbeta med. Utbildningen handlar om att beskriva uppdraget ännu tydligare så att du ska känna sig så trygg som möjligt innan du sätter igång. Det är viktigt att beskriva de ramar och regler som gäller för Tjejzonen och det specifika volontäruppdraget för att så få tveksamheter som möjligt ska uppstå. Du som Storasyster ska heller aldrig känna dig ensam utan kan alltid höra av dig till din samordnare om det är något som bekymrar dig.

Datum för uppdragsutbildning

Fortbildning

För dig som gått grundutbildningens två steg erbjuder vi fortbildning inom olika ämnen som berör tjejers psykiska hälsa. Fortbildningen sker cirka fyra gånger per år och är valfri att delta i. Utbildningen sker i Stockholm men kan även sändas över Facebook för dig som inte bor i Stockholm.

Anmälan samt medlemskap i Tjejzonen krävs för att delta på fortbildningarna. Anmäl dig till fortbildningarna genom att mejla oss på utbildning@tjejzonen.se och ange vilken fortbildning du är intresserad av att delta i.

Datum för fortbildning

Vad vill du lära dig mer om? Tipsa oss gärna om inspirerande personer inför kommande fortbildningstillfällen!

Handledning

Alla som arbetar med stöd på olika sätt bör gå i handledning för att själva få avlastning och vägledning i sitt uppdrag. På Tjejzonen erbjuder vi flera olika typer av handledning. Den sker löpande under ditt uppdrag och kan ske i form av återkoppling via mejl, fysiska träffar på vårt kansli tillsammans med andra Storasystrar, över Skype eller telefon. Träffarna är ofta mycket uppskattade och ett tillfälle att gemensamt dela både utmaningar och stärkande erfarenheter. Handledningen syftar till att både stötta och utveckla dig i ditt uppdrag.

Mer information

Om du har frågor om utbildningarna eller vill anmäla dig kan du kontakta utbildning@tjejzonen.se