Hur fungerar stödgrupper online?

Stödgrupper som självhjälp är ett sätt att möta andra människor som befinner sig i samma eller liknande situation som en själv. Ett sätt att stärka och hjälpa både sig själv och andra att må bättre genom social gemenskap.

I en stödgrupp träffas upp till 8 tjejer och delar med sig av sina erfarenheter och tankar med likasinnade. Du som volontär modererar och stöttar gruppen tillsammans med 1-2 andra volontärer.

 • Syfte – Vi vet att många tjejer behöver likasinnade att prata med, anförtro sig åt och dela erfarenhet med utanför familj, skola och vänner. Det vill vi på Tjejzonen kunna erbjuda genom våra stödgrupper online.
 • Mål – I grupperna ska alla känna sig så sedda, trygga och respekterade som möjligt. Vi funderar, pratar och lyssnar utan att ge råd eller anvisningar (om deltagarna inte ber om det).
 • Roll – Att vara moderator innebär en balansgång mellan att styra upp och lämna över till deltagarna. Det är lite som att vara dirigent… värna och se till att alla lyssnar på varandra och samspelar men inte gå in och ta över spelandet.
 • Förutsättning- Du ska ha genomgått Tjejzonens volontärutbildning och känna dig trygg och tillräckligt rustad inför uppdraget.
 • Representant- du representerar Tjejzonen i ditt uppdrag som moderator och är inte kompis eller kurator.
 • Uppdragets storlek – Stödgrupperna ges i både öppen och sluten form. Det innebär att uppdraget kommer att se lite olika ut beroende på vilken grupp du får som moderator. Men i stora drag innebär modereringen 4-6 tim/mån sedan tillkommer tid för fortbildning 1-2 ggr/termin och grupphandledning1-2 ggr/termin.  De grupper vi erbjuder är Chattforum ( varierande teman). 2. Temagrupp Sexuella övergrepp. 3. Temagrupp Ätstörningsproblematik.
 • Gruppsammansättning – Ofta vet vi inte så mycket om deltagarna i förväg men alla har fått villkoren via hemsidan eller i personligt mejl från samordnaren. Grupperna kan se olika ut. Det är därför av största vikt att du som moderator finns med aktivt och värnar samtalsklimat och turtagning.
 • Anonymitet – du får diskutera allt som sägs i stödgrupperna med din samordnare och handledare men inte men någon utanför Tjejzonen. Deltagarna får vara anonyma och Tjejzonen tar inte kontakt med deras familj, skola eller vänner och liknande oavsett om de är anonym eller inte. Undantag sker i sällsynta fall och då är det samordnaren som ansvarar för ”ärendet” och då alltid i samarbete med aktuell tjej och aldrig bakom hennes rygg.  Som moderator använder du bara ditt förnamn och tilldelade onlinekonton i kontakten med deltagarna. Vi avråder deltagarna från att ha privat kontakt med varandra utanför stödgruppen eftersom ingen ska känna press på sig att behöva bryta anonymiteten i gruppen.
 • Samtalen – hjälpa till att fokusera på det som ger deltagarna kraft, hopp och lust och låta både det smärtfyllda och glädjefyllda få finnas där, oavsett vad gruppen har för problematik.
 • Onlinekonton – Vi använder oss av gruppchattsprogrammet Campfire för närvarande och tittar hela tiden på nya lösningar för att öka säkerheten och förbättra funktionen. Alla moderatorer och deltagare i den slutna gruppen får speciellt chattrum att använda. I de öppna grupperna får deltagarna tillgång till direktlänkade chattrum.
 • Rapport – Rapport och uppföljning efter varje möte med samordnaren via mail eller samtal. Tjejzonen har ansvaret för att deltagare och moderator får det stöd de behöver. Det är viktigt att du meddelar samordnaren om du får längre/allvarlig sjukdom och/eller privata kriser så hjälps vi åt att hitta en lösning. Du ska och behöver inte göra sådant som känns för svårt, tungt eller krävande.
 • Utvecklingsprojekt – Stödgrupper online är ett utvecklingsprojekt. Det innebär att du är en viktig del av utvecklingen på Tjejzonen och kommer att få bolla och diskutera kring stödgrupper online med projektledaren. Saker som uppdragets utformning och dina och deltagarnas behov kommer att vara viktiga utgångspunkter för att få till en välfungerande verksamhet som är välgrundat i barn- och ungdomsperspektivet.
Vill du veta mer och anmäla ditt intresse för att bli Storasyster?

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli Storasyster eller läsa mer om rekryteringen och utbildningen.
Har du andra frågor om stödgrupper online? Hör av dig till projektledare Maria Munkesjö, telefon 070-7647841 eller maila till maria.munkesjo@tjejzonen.se