Tillsammans gör vi skillnad!

Hjälp oss att växa så att fler tjejer kan få uppleva hur det känns när någon lyssnar på och bekräftar dem!

Vi har i dagsläget ca 200 modiga medmänniskor som agerar Storasystrar och 2015 tog de emot över 7 000 samtal med tjejer som behöver någon som lyssnar när det inte känns som att någon annan gör det. Som medlem är du med och stöttar våra tjejer! Vi håller dig uppdaterad om vad som händer hos oss och du får även en inbjudan till vårt årsmöte.

Du blir medlem genom att bidra med 200 kr/år. Medlemskapet gäller nu för år 2017.

 

Hur gör jag?
  1. Fyll i formuläret nedan. Ser du inte formuläret nedan eller ser det konstigt ut? Öppna formuläret på en egen sida
  2. Betala in 200 kr (eller mer om du vill ge ett extra bidrag) via Plusgiro 90 02 07-2 eller Swish 123 90 02 072.
  3. Märk insättningen med förnamn, efternamn, födelseår och ”Medlem”. Är du volontär på Tjejzonen? Märk istället med ”Volontär”
  4. Klart! Du är nu med och stöttar Sveriges största stödorganisation för tjejer. Grattis!

 

Behandling av personuppgifter

Tjejzonen ansvarar för dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i ett medlemsregister för statistik och medlemsutveckling samt medlemsinformation till dig. Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare. Uppgifterna i vårt system lämnar du själv. Om du vill tas bort från vårt medlemsregister meddela Tjejzonen via sandra.oldenvi@tjejzonen.se.

Ändamål

Att arbeta preventivt och stärka den psykiska hälsan hos målgruppen.

Erbjuda medmänskliga möten på målgruppens villkor

Erbjuda meningsfulla volontäruppdrag för ett långsiktigt och givande engagemang mellan volontären och föreningen

Informera, utbilda och samverka med aktörer som möter målgruppen i sitt arbete.

Opinionsbilda om frågor som rör målgruppens situation och rättigheter

Föreningens målgrupp är alla som definierar som tjejer mellan 10 och 25 år. Tjejzonen arbetar utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Föreningens syfte och mål

Att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva
Att ge tjejer möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling
Att få tjejer att känna att de behövs och har en plats i samhället
Att få tjejer att våga lita på vuxenvärlden
Att stimulera tjejer till att inhämta kunskaper och utbilda sig
Att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer.

Medlemskap

Medlemskap står öppet för alla som vill stödja Tjejzonens ändamål. Som medlem har man rätt att närvara och rösta vid årsmötet samt ge förslag till styrelsesammanträden och årsmöten. Medlemskapet är obligatoriskt för aktiva volontärer och styrelsemedlemmar.