Innehavare av 90-konto

Du kan lita på att pengarna används på rätt sätt. Vi har ett 90-konto och övervakas därför årligen av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Tjejzonen är en ideell organisation, vi är helt beroende av bidrag för att vår verksamhet att hjälpa unga tjejer ska kunna fortsätta. Vill du ge en gåva eller stötta vårt arbete på något annat sätt? Alla gåvor gör skillnad!

Medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Tjejzonen är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Vi följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter.