Om styrelsen

Tjejzonens styrelse arbetar på ideell basis och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter och väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande. Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.

Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller revisorn så begär. Styrelsemötena hålls i Stockholm.

 

Styrelseledamoter i Tjejzonen

Här kan du läsa mer om vilka som sitter i Tjejzonens styrelse 2016/2017.

Om du har frågor, vänligen kontakta Thintin Strandman,
thintin.strandman@tjejzonen.se

Thintin Strandman – ordförande

Thintin startade Tjejzonen 1998, som då hette Frizonen, i sin lägenhet på Kungsholmen. Hon har arbetat som verksamhetschef på Tjejzonen mellan 1998-2004 och därefter på flera olika poster inom verksamheten. Under tre års tid var Thintin projektledare, metodboksförfattare och föreläsare för Utbildningsprogrammet ”Du bestämmer!”, ett samarbete mellan Tjejzonen, Män för Jämställdhet och Teatergruppen Ung utan Pung.  Hon har arbetat som projektledare för Tjejkraftsboken som gavs ut i Tjejzonens regi. Thintin har även varit handledare för Tjejzonens verksamhetschef och mentorerna på Tjejzonens mentorprogram Spira. Styrelseuppdragen har inkluderat en post i valberedningen, i styrelsen som vice ordförande och nu som ordförande på Tjejzonen sedan år 2009.

Thintin har även jobbat som utbildningsproducent och projektledare på Riksutställningar, projektledare på Fri och Frisk – riksorganisationen mot ätstörningar och som gästlärare i teater och mask på Hampnäs Folkhögskola. Sitt betalda arbete har hon nu på YFU, Youth For Understanding som vikarierande National Director. Sin fritid lägger Thintin på Tjejzonen, vänner och familj men hon skapar också ljusstakar samt fotograferar naturen.

Caroline Snellman – vice ordförande

Caroline har varit engagerad i Tjejzonen i ca sex år, först som Storasyster och har därefter i styrelsen sedan 2008. Hon är advokat och arbetar sedan 2009 på den nordiska advokatbyrån Hannes Snellman. Caroline har tidigare varit verksam i USA och arbetat på advokatbyrån White & Case (Stockholmskontoret). Hon arbetar med affärsjuridik med fokus på tvistelösning (skiljeförfaranden) och avtal inom offentlig sektor. På fritiden umgås hon med familj och vänner och intresserar sig för rymden, ledarskapsfrågor och allt annat som hon tycker sig veta alldeles för lite om. Det kan vara svårt att finna ”sin plats” i tillvaron, men minskad känsla av sammanhang och mening är något som Caroline tror kan motverkas om fler medmänniskor lyssnar och ser varandra. I det enkla ligger ofta det stora och mycket kraft. Det får inte vara alldeles för knepigt att leva.

Lina von Post – ledamot

Lina arbetar nu med att utveckla två grundskolor och verka som en positiv kraft för generell förbättring av utbildning på grundskolenivå i Sverige. Dessutom är hon engagerad i två start ups inom digitala tjänster och i Mindfulnessgruppen som hjälper företag och individer att bli mer effektiva, närvarande och avslappnande genom meditation. Vid sidan av sitt arbete studerar hon till psykoterapeut, steg 1, på Studiefrämjandet. Tidigare arbetade Lina på Academic Work och har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling, personalfrågor, PR och marknadsföring och kommunikation. Hon har varit frivillig som skypesyster i Tjejzonens sedan 12 månader. För Lina är det viktigt att känna att hennes arbete när både intellekt och hjärta. Det är också för hennes önskan att bidra och hjälpa andra som hon har engagerat sig i Tjejzonen. På fritiden gillar hon att umgås med vänner, skriva, resa, laga mat, åka skidor och njuta av naturen på landstället.

Hanna Eidem – ledamot

Hanna har varit medlem i Tjejzonen sedan hösten 2012. Inledningsvis som chattsyster och sedermera som medlem i Tjejzonens styrelse. Att bli lyssnad till är en mänsklig rättighet, lyder Tjejzonens vision, och det var tron på samtalets och lyssnandets kraft som fick Hanna att engagera sig i Tjejzonen. Hanna har tidigare erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, då hon arbetat som handläggare på Svenska Helsingforskommittén (idag Civil Rights Defenders). Därefter har Hanna arbetat i fastighetsbranschen i Sverige och Ryssland. I Moskva arbetade Hanna inledningsvis med fastighetsfrågor som jurist och land developer på IKEA och därefter som vd i två svenskägda verksamheter. Vidare har Hanna varit vd för Centrumutveckling Sverige AB där hon också arbetat som konsult i frågor rörande kommersiell fastighetsutveckling. Hanna är för närvarande föräldraledig med sitt tredje barn samtidigt som hon studerar ledarskaps- och organisationsutveckling på universitetet. Fritiden ägnar Hanna främst åt sin familj och sina vänner.

Anna Jepson – kassör 

Anna arbetar som finansdirektör på fastighetsbolaget Exerton. Hon har tidigare innehaft roller som ekonomichef och controllerchef inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat på Skanska. Anna har även en bakgrund som bandyspelare på elitnivå och har på meritlistan totalt 16 SM- och VM-guld, varav ett VM-guld som förbundskapten för svenska damlandslaget. Numer består Annas engagemang inom bandyn av deltagande i ett nätverk som verkar för att utveckla och stärka flick- och dambandyn. Under sina år inom idrottens föreningsliv har Anna sett vilken enorm kraft det finns i att människor engagerar sig ideellt kring någonting de brinner för. Att få vara med och bidra inom en organisation som arbetar för ett mycket viktigt ändamål är främsta anledningen till att Anna under 2016 valde att engagera sig i Tjejzonen.

Valberedning

Valberedningen arbetar på ideell basis och inga arvoden utbetalas.

Tjejzonens valberedning för 2016 består av Åsa Severgårdh och Trine Sandberg. Kontakta valberedningen via mail valbered@tjejzonen.se.

 

Protokoll från årsmötet

Protokoll årsmöte 26 april 2017