Sveriges största stödorganisation för tjejer

Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar förebyggande för att minska psykisk ohälsa hos tjejer. Vi erbjuder tjejer mellan 10 och 25 år fysiska eller virtuella möten med en Storasyster som i egenskap av volontär ger av sin tid och sitt engagemang för att lyssna på henne. Vi är tjejernas röstbärare genom att dessutom sprida kunskap och arbeta med opinionsbildning.

Tjejzonen är rikstäckande genom sin virtuella verksamhet på chatt och mail och vårt kansli finns i Stockholm.

Modiga medmänniskor som lyssnar

Stommen utgörs av Tjejzonens cirka 200 lyhörda volontärer – Storasystrar – som genomgått en grundutbildning och får kontinuerlig handledning, vidareutbildning och feedback. Volontärerna hade 2013 drygt 10 000 samtal med behövande tjejer. Att sitta i någon av Tjejzonens chattjourer var 2009 årets populäraste volontäruppdrag enligt Volontärbyrån.

Tjejernas röst

Tjejzonen är tjejernas röst i samhället och är i dag en efterfrågad aktör i frågor som rör tjejers psykiska hälsa. Vi är ett komplement till Elevhälsan, BUP, vuxenpsykiatrin och andra som möter tjejer i sina verksamheter.

Vår vision

Vår vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten att bli lyssnad till respekteras.

Vi har en orubblig tro på tjejers styrka och förmåga att hjälpa sig själva. Vi vet hur viktigt det är för den psykiska hälsan att känna sig sedd och bekräftad som människa. Vi vet också att den som har blivit bemött med respekt och blivit lyssnad till i sin tur ger lyssnandets gåva vidare.

Mål

1. Att arbeta preventivt och stärka den psykiska hälsan hos målgruppen.

2. Erbjuda medmänskliga möten på målgruppens villkor.

3. Erbjuda meningsfulla volontäruppdrag för ett långsiktigt och givande engagemang mellan volontären och föreningen.

4. Informera, utbilda och samverka med aktörer som möter målgruppen i sitt arbete.

5. Opinionsbilda om frågor som rör målgruppens situation och rättigheter.

Strategi

1. Finansiering – vi genererar våra egna intäkter.

Tjejzonen säkrar sin överlevnad och självständighet genom att generera egna intäkter.

2. Samarbeten – vi skapar allianser.

Tjejzonen samarbetar med och påverka makthavare, näringsliv, givare och civilsamhället. Vi är en självklar partner till professionell hjälp. Vi lyfter tjejernas röst.

3. Positionering – vi är en erkänd aktör inom civilsamhället.

Tjejzonen är en professionell organisation som visar på nyttan av vårt arbete via mål-, resultatstyrning och effektmätning.

Hur allt började

Tjejzonen startades 1998 av Thintin Strandman. Hon såg att våldet mot tjejer eskalerade och att många tjejer hade svårt att berätta om sina upplevelser för myndigheter. Thintin startade Tjejzonen som en frizon dit tjejer kunde söka sig för att bli lyssnad på. Att få möjlighet att prata om sina känslor och problem med Tjejzonen och få hjälp att hantera negativa tankar gör ofta stor skillnad och vardagen lättare att möta. Grundaren Thintin Strandman är i dag ordförande i Tjejzonens styrelse.

Prisbelönade

Tjejzonen har belönats med en rad priser. 2013 fick vi stipendie från Anna Lindhs Minnesfond för att Tjejzonen står för de centrala mänskliga värdena att känna sig sedd och trygg, såväl online som offline. Wendelapriset fick vi 2012 med motiveringen ”För modet, engagemanget och hjärtat att förändra livet för unga kvinnor”. 2014 mottog Tjejzonen Surfa Lugnt-priset för att genom Storasystrar på Nätet visat vägen för hur stödorganisationer kan verka med nätet som arena.

Finansiering

Tjejzonens verksamhet är enbart möjlig tack vare bidrag från offentlig sektor, stiftelser, företag och privatpersoner. Vill du veta mer om hur du kan bidra till att stötta Tjejzonens verksamhet?.