Storasystrar till nyanlända tjejer

Tjejzonen har med stöd av Postkodstiftelsen startat ett utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos nyanlända tjejer genom att erbjuda en egen Storasyster som stöd. 

Tjejzonen erbjuder nyanlända tjejer en Storasyster Live vilket innebär att tjejen träffar en Storasyster för att prata, fika eller göra någon aktivitet med. Paret matchas ihop och träffas varannan vecka under ett års tid. Projektet är 1,5 år och sker i Stockholmsområdet. Under denna period ska 20 Storasystrar matchas med nyanlända tjejer.

Varför gör vi det här?

Genom att erbjuda nyanlända tjejer en Storasyster som lyssnar kan vi dels ge samtalsstöd som dämpar stress och oro och dels bidra till en bättre integration. En del barn och unga kan behöva traumabehandling, men en stor del av stabiliseringen och återhämtningen kan ske i vardagsmiljön utan professionella insatser. Mänskliga kontakter och goda relationer är läkande och stärkande och bidrar även till att tjejen får stöd i det svenska språket.

Är du ny i Sverige och vill ha en stöttande Storasyster? New in Sweden and want to meet a supporting Big Sister?

På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar och stöttar. Du som identifierar dig som tjej och är mellan 10-25 år kan få stöd genom att träffa en Storasyster. Prata, fika eller gör någon annan aktivitet tillsammans – du bestämmer!

Fyll i formuläret om du vill träffa en Storasyster för att prata med eller göra någon aktivitet med.

In English

At Tjejzonen you can talk to a Big Sister who will listen to you and give you the support you need. If you are between 10-25 years old you can get this support from a Big Sister. You decide what you want to do – just talk, share a cup of coffee or tea, or do something else together. Fill out this form if you want to meet a Big Sister to do something fun with.

 

Vem är Storasyster?

Storasystrarna är cirka 10 år äldre än tjejen och pratar svenska. Många kan ytterligare ett eller flera språk, till exempel arabiska, somaliska, tigrinja eller dari. De har genomgått Tjejzonens utbildning inom bemötande, samtalsmetodik samt normkritik och handleds dessutom löpande av Tjejzonens personal.

Vill du engagera dig i projektet?

Rekryteringen för Storasystrar är avslutad. Vill du i stället bli Storasyster i Tjejzonens grundverksamhet kan du enkelt anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret här.

Fakta nyanlända tjejer

Sedan andra världskriget har över 200 beväpnade konflikter i ca 150 länder ägt rum i världen. Stora befolkningsgrupper har drabbats och tvingats att fly från sina hemtrakter. Många människor på flykt bär med sig krigsupplevelser och erfarenheten av att se hur samhället kollapsar. Det kan innebära utsatthet och hjälplöshet för de svagaste grupperna, särskilt kvinnor och barn.

Enligt Migrationsverket sökte cirka 28 000 tjejer mellan 10-25 år asyl i Sverige mellan åren 2014 och 2016. Uppskattningsvis har över 30 procent av nyanlända från krigsdrabbade länder lätta eller medelsvåra psykiska besvär så som exempelvis oro och ångest. I många länder finns dessutom ett tabu kring psykisk ohälsa vilket gör att unga utsatta inte söker den hjälp de behöver.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektledare Evelyn Zamora, evelyn.zamora@tjejzonen.se, 076-018 90 70

Tack till Postkodstiftelsen som möjliggör detta projekt!

Logga Postkodstiftelsen

Tjejzonen_Illustration_1 slöja-01