Att bemöta unga med psykisk ohälsa

Tjejzonen erbjuder utbildningar till dig som i ditt dagliga arbete möter eller arbetar med unga med olika typer av problematik och psykisk ohälsa. Med 18 års erfarenhet och ungefär 10.000 årliga kontakter med ungdomar som lever med olika slags svår problematik, har vi stor kunskap i hur de vill bli bemötta.
Vi har tidigare utbildat såväl elevhälsa, lärare, ungdomsmottagningar, BUP som tjej- och kvinnojourer. Vi har även medverkat i Ungdomsstyrelsens högskoleutbildning som sakkunniga i stöd online/sexuell utsatthet och psykisk ohälsa. Vi har också föreläst hos SABS Svenska Anorexi/Bulimisällskapet och konsulterats av KÄTS Kunskapscentrum för ätstörningar.

 

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen tar sin utgångspunkt i en teoretisk grund för att förstå problematiken och bakomliggande faktorer. Dessa exemplifieras med empiri från vår samlade erfarenhet ur Tjejzonens verksamhet. Vi delar med oss av de aktuella tendenser vi ser samt diskuterar och besvarar frågor som:

  • Vad är självskadebeteende/ätstörningsproblematik/sucicidprevention/sexuella övergrepp och trauma?
  • Hur kommer det sig att en person utvecklar en viss problematik?
  • Hur kan vi upptäcka, förebygga och bemöta elever med en viss problematik?
  • Hur kommunicerar vi med unga som inte vågar eller vill berätta om det svåra de upplever?

För att ge stort utrymme för erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner hålls utbildningen i form av en workshop med max 10 deltagare. Varje utbildningstillfälle är 3 timmar inkl. fika.

Sagt från tidigare deltagare

”[...] lagom många för att skapa ett tryggt öppet klimat där alla vågar diskutera oavsett erfarenhet”
”Lärde mig att se och förstå tidiga tecken”
”Att våga prata om det jobbiga och hur man kan göra det”
”En ökad förståelse för vad självskadebeteendet kan betyda för personer”
”Hur man ska bemöta personer när man först kommer i kontakt med ett självskadebeteende”
”Att man ska behålla lugnet men visa på allvaret och hur man kan gå vidare”

Intresserad av en utbildning med oss?

Nu finns det möjlighet att boka fortbildning tema ätstörningsproblematik och/eller självskadebeteende. Maila oss på utbildning@tjejzonen.se om du har frågor och för mer information om hur vi kan skräddarsy en utbildning som passar just er!