På denna sida publicerar vi dokument som Tjejzonen upprättat och arbetar efter. Publiceringen av dokumenten överensstämmer med den kvalitetskod vi följer som medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).

Hemsida FRII

Tjejzonens effektrapport 2016

Tjejzonens styrande dokument:

Uppförandekod

Styrande dokument för placering av kapital

Styrande dokument hur vi motverkar oegentligheter

Styrande dokument för insamlingsarbete inkl ändamålsbestämda gåvor

 

För ytterligare frågor om Tjejzonens arbete med FRIIs kvalitetskod vänligen kontakta kvalitetsansvariga Sandra Oldenvi

sandra.oldenvi@tjejzonen.se

070 – 764 85 99