Kicks

Allt fler unga kvinnor drabbas av psykisk ohälsa. Men det är få som vågar prata om det. Därför har Kicks tillsammans med Tjejzonen och Mind startat S.H.A.R.E, ett långsiktigt initiativ där vi vill sprida kunskap om dessa frågor.

Den psykiska ohälsan har ökat markant i Sverige under de senaste åren. Framförallt unga tjejer upplever högre prestationskrav, känner sig ensamma och otillräckliga och lider av ångest. För många är det fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa och våga be om hjälp. Här vill vi tillsammans vara med och göra skillnad.

Förutom att bidra finansiellt till Tjejzonen och Mind kommer Kicks bland annat att använda sina kommunikationskanaler för att öka medvetenheten om psykisk ohälsa. Tjejzonen bidrar med kunskap samt utbildar och stöttar Kicks personal.

Praktikprogram

I samarbetet ingår även ett praktikprogram där tjejer mellan 18-27 år får möjlighet att praktisera i en Kicksbutik med stöd av en mentor. Mentorn arbetar på Kicks och utbildas och handleds av Tjejzonen inom ämnet psykisk hälsa, bemötande och medmänskligt stöd. Genom att kunna erbjuda unga kvinnor praktik med mentorstöd kan vi ge dem en trygg väg in på arbetsmarknaden och en möjlighet att hitta en fungerande vardag. Praktikprogrammet, som startade hösten 2016, blev en succé och fortsätter under våren 2017 med nya praktikanter på fler orter runt om i landet.

Nu är alla praktikplatser tillsatta för våren 2017. Håll utkik på vår hemsida när vi släpper platser för hösten 2017!

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektledare Anna Josephson, anna.josephson@tjejzonen.se, 072-910 82 88

Läs mer om vårt samarbete med Kicks på deras hemsida

KICKS - S.H.A.R.E

Frågor och svar

Varför samarbetar Tjejzonen med Kicks?

På Tjejzonen vet vi att alla kan må dåligt och kan behöva någon att prata med ibland. Vi vet också att många unga upplever att de inte har någon att prata med. Därför är det viktigt för oss att nå ut till så många som möjligt, visa att det är okej att må dåligt och att stöd finns att få. Genom ett samarbete med Kicks som arbetar mot samma målgrupp som Tjejzonen så har vi möjligheten att nå ut till många fler än vi vanligtvis gör. Vi vill också sprida kännedom om att Tjejzonen finns och att vi lyssnar.

Som ideell organisation är Tjejzonen beroende av bidrag för att driva vår verksamhet. Genom samarbetet med Kicks får vi genom ekonomiskt stöd möjlighet att erbjuda fler tjejer en Storasystrar som lyssnar.

Hur ser det ut med den psykiska ohälsan i Sverige?

Psykisk ohälsa är ett mycket stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i arbetslivet. En av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Bland ungdomar i åldern 15–24 år har den psykiska hälsan försämrats på senare år, särskilt bland tjejer.

Varför mår så många unga tjejer psykiskt dåligt?

Det finns inget enkelt svar. Rädsla och skam, att inte leva upp till egna och omgivningens ideal gör att många mår dåligt i det tysta. I dag löper ungdomar med psykiska problem risk att gå längre tid utan diagnos och behandling än övriga. En orsak är att de är sämre på att söka hjälp. Många kanske tror att det är fel på dem själva. Om problemen framstår som olösliga, så riskerar deras psykiska hälsa att försämras ytterligare.